process

... spracováva sa ...

 • STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 • VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA

VODOHOSPODÁRSKA
VÝSTAVBA

STAVEBNÁ
ČINNOSŤ

MECHANIZÁCIA
A STROJE

SLUŽBY FIRMÁM
A OBČANOM

 • SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZÁCIE

  VIAC...
 • ZABRÁNTE HAVÁRIÍ
  POTRUBIA

  objednajte si monitoring kanalizácie

  VIAC...

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI

Spoločnosť TVS, a.s. sa od počiatku svojej existencie do roku 2015 zaoberala v prevažnej miere prevádzkovaním verejných vodovodov a kanalizácií a v menšej miere budovaním inžinierskych sietí. Od roku 2015 sa prioritne zaoberá stavebnou činnosťou v oblasti vodohospodárskych a inžinierskych stavieb.

KVALITA

Spoločnosť TVS, a.s. má rozsiahle odborné skúsenosti s „vodárenskou„ problematikou. Z hľadiska technickej odbornosti a praktických skúsenosti poskytuje vysoký štandard služieb.

100% SPOLAHLIVOSŤ

Jadrom nášho úspechu je vysoká technická profesionalita, schopnosť realizovať požiadavky zákazníkov v dohodnutých termínoch a vysokej kvalite. Pri výstavbe používame moderné technológie, pružne reagujeme a prispôsobujeme sa najnovším požiadavkám stavebného trhu.

Zberný dvor, Dolná Streda

NAJNOVŠIE PROJEKTY

Zberný dvor, Dolná Streda

VIAC...