process

... spracováva sa ...

 • STAVEBNÁ ČINNOSŤ
 • VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA

VODOHOSPODÁRSKA
VÝSTAVBA

STAVEBNÁ
ČINNOSŤ

MECHANIZÁCIA
A STROJE

SLUŽBY FIRMÁM
A OBČANOM

Zapojenie do programu The Clean Advantage

Zapojenie do programu The Clean Advantage

Spoločnosť TVS, a.s. sa zapojila do programu The Clean Advantage od 1. februára 2018 a môže tak aktívne prispievať na ochranu životného prostredia v závislosti na spotrebe palív vozového parku TVS. To znamená, že za každý liter pohonných hmôt natankovaných na území Českej a Slovenskej republiky, bude TVS faktúra za služby CCS ako samostatnú položku obsahovať i príspevok do tohto programu vo výške 0,0075 EUR bez DPH.

VIAC...

 • SKÚŠKY TESNOSTI KANALIZÁCIE

  VIAC...
 • ZABRÁNTE HAVÁRIÍ
  POTRUBIA

  objednajte si monitoring kanalizácie

  VIAC...

DLHOROČNÉ SKÚSENOSTI

Spoločnosť TVS, a.s. sa od počiatku svojej existencie do roku 2015 zaoberala v prevažnej miere prevádzkovaním verejných vodovodov a kanalizácií a v menšej miere budovaním inžinierskych sietí. Od roku 2015 sa prioritne zaoberá stavebnou činnosťou v oblasti vodohospodárskych a inžinierskych stavieb.

KVALITA

Spoločnosť TVS, a.s. má rozsiahle odborné skúsenosti s „vodárenskou„ problematikou. Z hľadiska technickej odbornosti a praktických skúsenosti poskytuje vysoký štandard služieb.

100% SPOLAHLIVOSŤ

Jadrom nášho úspechu je vysoká technická profesionalita, schopnosť realizovať požiadavky zákazníkov v dohodnutých termínoch a vysokej kvalite. Pri výstavbe používame moderné technológie, pružne reagujeme a prispôsobujeme sa najnovším požiadavkám stavebného trhu.

Námestie a podzemné garáže pre Pradiareň BCT 0, Bratislava

NAJNOVŠIE PROJEKTY

Námestie a podzemné garáže pre Pradiareň BCT 0, Bratislava

VIAC...